Huurwoning

Bent u op zoek naar een woning? Wij verhuren de vrijkomende woningen via Woongaard, een samenwerkingsverband van 17 woningcorporaties in 4 regio’s: Alblasserwaard – Vijfheerenlanden, Bommelerwaard, Land van Heusden en Altena en Rivierenland. U kunt zich inschrijven als woningzoekende bij Woongaard www.woongaard.com om in aanmerking te komen voor een woning van de aangesloten woningcorporaties.

U kunt een sociale huurwoning huren als uw inkomen passend is bij de huurprijs van de woning. Hierbij zijn wij gebonden aan regels die door de overheid zijn opgesteld. In elke woningadvertentie leest u welke voorwaarden worden gesteld aan de woningtoewijzing en via welk model de woning wordt toegewezen.

Aanbodmodel
Er zijn verschillende manieren van aanbieden. De meest voorkomende is het zogenaamde aanbodmodel. De inschrijfdatum is daarbij het criterium op basis waarvan de woning wordt aangeboden. De woningzoekende met de langste inschrijftijd komt als eerste voor de woning in aanmerking. Als u ingeschreven staat bij Woongaard kunt u op woningen uit het aanbodmodel reageren. U moet wel voldoen aan de voorwaarden die bij de woning gelden. Zo moeten uw inkomen en de grootte van uw huishouden passend zijn.

Bij het aanbodmodel kan een uitzondering gelden voor urgent woningzoekenden. Zij hebben voorrang op andere woningzoekenden als dit bij de advertentievoorwaarden staat aangegeven. Maar een woning kan ook worden uitgesloten voor urgenten. Dit betekent dat urgenten wel kunnen reageren, maar geen voorrang hebben vanwege de urgentie. De inschrijfdatum geldt dan nog steeds als volgordecriterium.

Doorstroombeleid                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Wij bieden onze huurders van 55 jaar en ouder, die in een eengezinswoning wonen met 3 slaapkamers of meer, de mogelijkheid om met voorrang te verhuizen naar een gelijkvloerse woning met 1 of 2 slaapkamers, met behoud van de huidige kale huurprijs. Op deze manier komt er een grote eengezinswoning vrij voor een gezin, dat in een voor hen te kleine woning woont. Vervolgens kunnen we deze kleinere woning toewijzen aan een starter of tweepersoonshuishouden. Zo helpen we minimaal 3 woningzoekenden aan een passende woning. Uitgebreide informatie hierover vindt u in deze brochure.

Lotingmodel
Het tweede model is het lotingmodel. Om ook woningzoekenden met een korte wachttijd kans te geven op een woning bieden we een (klein) deel van het woningaanbod aan via loting. Iedereen die op een lotingwoning reageert heeft evenveel kans op de woning. De corporatie bepaalt of en welke woningen via loting worden aangeboden.

U vindt lotingwoningen bij het Woningaanbod onder het kopje loting. Bent u ingelogd, dan ziet u alleen die lotingwoningen die passend zijn bij uw inschrijfgegevens en voldoen aan uw woonwensen. U moet ook voor een lotingwoning dus wel ingeschreven staan bij Woongaard. En u moet voldoen aan de voorwaarden die bij de woning gelden. Uw inkomen en de grootte van uw huishouden moeten passend zijn.

Het reageren op woningen in het lotingmodel verloopt precies hetzelfde als het reageren op woningen in het aanbodmodel. De volgorde wordt tijdens de selectie echter willekeurig door het computersysteem bepaald. Inschrijftijd, wachttijd en/of urgentie spelen geen rol bij lotingwoningen. Een urgentie is niet geldig in het lotingmodel.

Als u een sociale huurwoning wilt huren, dan moet u die uiteraard kunnen betalen. Mogelijk komt u in aanmerking voor huurtoeslag. Als u bent ingelogd, ziet u bij het plaatsen van een reactie onderaan in de woningadvertentie hoeveel huurtoeslag u eventueel kunt krijgen als de woning aan u wordt toegewezen. Dit wordt automatisch berekend door het systeem en is afhankelijk van het aantal gezinsleden, uw leeftijd, uw huishoudinkomen en de huurprijs (maximale rekenhuur is € 710,68 voor jongeren van 18 t/m 22 jaar is dit maximaal € 409,92, vanaf 1 januari 2016).

Op de site van de Belastingdienst kunt u zien of u in aanmerking komt voor huurtoeslag en wat het mogelijke bedrag is.