Huisvesten vluchtelingen

Vluchtelingen worden niet gehuisvest in woningen van SCW. Zij worden opgevangen in een asielzoekerscentrum (AZC). Als een vluchteling toestemming krijgt om in Nederland te blijven (verblijfsvergunning), dan wordt deze een zogenaamde statushouder. Een statushouder krijgt meestal een corporatiewoning toegewezen omdat deze een lage huurprijs heeft.

Dit gaat als volgt: gemeenten krijgen een wettelijke taakstelling van de overheid voor een x-aantal statushouders (gebaseerd op het aantal inwoners van een gemeente) een woning te vinden. De gemeente Tiel maakt afspraken met SCW en KleurrijkWonen over hoeveel woningen wij beschikbaar stellen voor statushouders (uitvoering van de wettelijke taakstelling). Een statushouder is één van de bijzondere doelgroepen van een woningcorporatie. Wij zijn er voor mensen met een lager inkomen, maar ook voor statushouders. Dat is wettelijk zo vastgelegd.

Wij vinden het belangrijk dat er woningen beschikbaar blijven voor reguliere woningzoekenden. Ook de overheid geeft aan dat de wachttijd voor hen niet verlengd mag worden. Met de grote aantallen vluchtelingen die naar ons land komen op dit moment, zoekt Platform ‘Opnieuw Thuis’ (opgericht door het ministerie) concrete oplossingen voor huisvesting van statushouders. Zowel het Rijk, provincie en gemeente werken eraan mee om huisvesting van statuhouders te versnellen.