Urgentie

Binnen Woongaard hebben alle ingeschreven woningzoekenden evenveel mogelijkheden en kansen om de woning te vinden die past bij hun woonwensen. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat een woningzoekende voorrang krijgt bij het toewijzen van een woning. Dit is uitsluitend mogelijk als er een urgentieverklaring is afgegeven. 

Belangrijk!
Om urgentie aan te vragen moet u inschreven staan als woningzoekende bij Woongaard.com en u moet op het moment van aanvraag tenminste 1 jaar inwoner zijn van de regio Gelders Rivierengebied. Als u niet aan beide voorwaarden voldoet kan uw aanvraag helaas niet in behandeling worden genomen. Meer informatie over urgentie kunt u lezen in deze brochure.

Veel gevraagd over Urgentie

Zijn er kosten verbonden met het aanvragen van urgentie?

Ja, wanneer SCW een positief advies afgeeft betaalt u € 117,45 en bij een negatief advies van SCW € 142,45.

Waar is uw urgentie geldig?

In het besluit van de urgentiecommissie staat in welke regio uw urgentie geldig is. U kunt uw urgentie alleen gebruiken voor woningen die worden verhuurd door corporaties die zijn aangesloten bij Woongaard Rivierenland en Bommelerwaard en waarvoor uw urgentie geldig is.

Moet u zelf op woningen reageren?

U moet zelf op woningen reageren. De woningen waarop u kunt reageren, worden dagelijks aangeboden via de website van Woongaard: www.woongaard.com.