Verhuurdersverklaring

Een verhuurdersverklaring is een schriftelijk formulier van uw huidige en vorige verhuurder over uw huurgedrag. In de verhuurdersverklaring verklaart uw huidige en/of vorige verhuurder:

-of u als huurder aan uw betalingsverplichtingen voldeed;
-of u wel of geen overlast heeft veroorzaakt in uw woonomgeving;
-andere zaken, zoals onderverhuur, het gebruiken van de woning voor doeleinden waarvoor de woning niet bestemd is, etc.

U kunt bij uw huidige en/of vorige huurder een verhuurdersverklaring opvragen en laten invullen. U heeft de verhuurdersverklaring nodig wanneer u een toewijzingsgesprek heeft voor een woning. U kunt een verhuurdersverklaring opvragen bij onze balie, via telefoon (0344) 61 41 06 of via e-mail info@scw.nl.