Over SCW

Wij bieden betaalbare woningen voor mensen die vanwege hun inkomen niet in hun eigen woonbehoefte kunnen voorzien We kijken daarbij verder dan de woning en nemen ook verantwoordelijkheid om te werken aan leefbare en vitale wijken en buurten. Een opgave die we samen met gemeente, bewoners en andere maatschappelijke partners willen oppakken. Ieder vanuit zijn of haar eigen verantwoordelijkheid.

Strategische visie: Thuis in Tiel, doen we samen!

In onze strategische visie 2016-2021 leest u over onze plannen in de komende jaren. De visie is tot stand gekomen met inbreng van medewerkers, bewoners en samenwerkingspartners met als resultaat: mooie en uitdagende opgaven voor onze organisatie. Bekijk hier de digitale versie van onze strategische visie: Thuis in Tiel, doen we samen!

Visitatie

Als lid van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, verplicht SCW zich eens in de vier jaar te laten visiteren. De tweede visitatie heeft begin 2015 plaatsgevonden.

Een visitatie houdt in dat een onafhankelijk bureau het maatschappelijk presteren van een woningcorporatie beoordeelt en mogelijke verbeterpunten voor de toekomst inzichtelijk maakt.

Voor de visitatie werden door het onderzoeksteam zowel documenten van SCW bestudeerd, als gesprekken gevoerd met medewerkers van SCW en onze belanghouders (zoals de gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen en collegacorporaties). Ook dit keer mogen we weer zeer tevreden zijn met de resultaten. Het visitatierapport leest u hier.

Visiecafé

In 2015 heeft SCW haar vierde Visiecafé georganiseerd. Deze bijeenkomst voor belanghouders had als thema: Denk mee met SCW! Centraal stond de vraag hoe onze belanghouders betrokken willen worden bij onze beleidsvorming.

Huisregels

Om duidelijk te maken wat u van SCW mag verwachten en welk gedrag wij gepast vinden en wat wij niet accepteren, hebben we huisregels opgesteld. U kunt deze huisregels op deze website bekijken en u vindt ze ook terug bij de balie op ons kantoor.