Nieuwe toekomst voor De Batouwe

Serviceflat De Batouwe aan de Wadenoijenlaan voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Eind 2010 nam SCW het besluit om het woongebouw te slopen en nieuwbouw te realiseren. Huidige en toekomstige ontwikkelingen op de woningmarkt in Tiel hebben ons onlangs doen besluiten om De Batouwe niet te slopen maar een scenario uit te werken voor ingrijpende renovatie.

SCW monitort regelmatig de woningmarkt. Aan welke woningen hebben doelgroepen nu en in de toekomst behoefte? Op basis van de prognose dat er minder sociale huurwoningen nodig zijn, nam SCW in 2010 de beslissing om over te gaan tot sloop van De Batouwe. In 2016 heeft SCW een nieuw onderzoek laten uitvoeren naar de ontwikkeling van de vraag naar sociale huurwoningen, want er is in de afgelopen jaren veel veranderd op het gebied van het wonen. Uit dit onderzoek blijkt dat er in de komende jaren in Tiel juist een groei wordt verwacht van de vraag naar sociale huurwoningen. Er zijn tot 2025 ongeveer 350 extra sociale huurwoningen nodig in de gemeente Tiel.

Deze ontwikkeling heeft SCW doen besluiten om een andere aanpak voor De Batouwe te kiezen. Betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de doelgroepen staan in dit besluit centraal. SCW is van plan om De Batouwe ingrijpend te renoveren, met als uitgangspunt kleine appartementen in de sociale huurklasse, met name geschikt voor een- en tweepersoonshuishoudens.

Na een periode van voorbereiding en communicatie zijn de bewoners van De Batouwe vanaf begin 2015 verhuisd naar een andere woning om toekomstige sloop mogelijk te maken. Inmiddels hebben bijna alle oorspronkelijk bewoners van de 134 appartementen naar tevredenheid elders een woning gevonden. Op dit moment zijn er nog 9 appartementen bewoond door oorspronkelijke bewoners. Voor deze bewoners verandert er niets. Zij kunnen niet in het gebouw blijven wonen omdat renovatie te ingrijpend zal zijn en dit niet kan in bewoonde staat. Hun woonwensen zijn in kaart gebracht en zij krijgen eveneens een passende woning aangeboden. De bewoners zijn geïnformeerd over de gewijzigde plannen.

SCW streeft er naar in 2019/2020 te starten met de werkzaamheden. Tot die tijd worden de woningen door Alvast Beheer tijdelijk verhuurd om de leefbaarheid in het gebouw en de buurt te bevorderen.

Terug naar overzicht