SCW en SWB goed op weg

De huurdersorganisaties van SCW én SWB kijken uit naar de voorgenomen fusie tussen SCW en SWB. 'Van meet af aan liggen er geen drempels',

stelt Dick Janssen, voorzitter van het Huurdersplatform van SCW: 'We zagen dat de organisaties elkaar in de afgelopen maanden al heel goed wisten te vinden.'   De Huurdersvereniging Lingewaarden, die de belangen van huurders in de gemeente Neder-Betuwe en Buren behartigt en het Huurdersplatform dat diezelfde belangen behartigt in Tiel, willen bovendien onderzoeken of samengaan in een nieuwe gezamenlijke samenstelling verdergaande voordelen kan bieden. 'Wij vinden het heel bemoedigend dat de huurdersvertegenwoordiging op deze manier achter ons staan', stelt Johan Heesen, bestuurder van SWB en beoogd bestuurder van de fusieorganisatie. Op 14 mei stemden beide huurdersorganisaties formeel in met de fusieplannen.

Wim van Kuilenburg van Huurdersvereniging Lingewaarden en Dick Janssen van het Huurdersplatform schudden elkaar de hand, onder toeziend oog van bestuurders Johan Heesen (SWB) en Herman Suijdendorp (SCW).

Terug naar overzicht