SCW en SWB willen samen verder

Op 22 januari ondertekenden SCW en SWB een intentieovereenkomst tot fusie. Sinds begin 2018 verkennen beide

woningcorporaties de meerwaarde en haalbaarheid van samenwerking. De organisaties denken dat zij elkaar en de volkshuisvesting in de gemeenten Tiel, Neder-Betuwe en Buren veel te bieden hebben. De beoogde fusiedatum is 1 januari 2020.

Meerwaarde creëren

SCW en SWB verwachten gezamenlijk beter de opgaven en middelen in de volkshuisvesting in de gemeenten Tiel, Neder-Betuwe en Buren te kunnen matchen. Ook denken ze samen de ambities op het gebied van wonen en verduurzaming te kunnen realiseren. Bovendien zal fusie leiden tot efficiency en betere voorwaarden voor de continuïteit en doorontwikkeling, zo blijkt uit de verkenning en het voorbereidende onderzoek.

Samenwerken met partners

De woningcorporaties zullen in de komende periode hun partners in de volkshuisvesting, de drie gemeenten en beider huurdersorganisaties nauw betrekken bij de plannen. Daarna worden er definitieve besluiten genomen. Een Stuurgroep bestaande uit beide bestuurders en een externe fusiebegeleider leidt het fusieproces.

Terug naar overzicht