Vroegsignalering: Snel hulp bij betalingsachterstanden voor inwoners van gemeente Tiel

Wij proberen huurders met huurachterstanden zo goed mogelijk te helpen. Een huurder heeft de mogelijkheid

om uitstel te vragen, een regeling te treffen of wordt doorverwezen naar hulpverlenende instanties. Huurachterstanden kunnen echter snel oplopen. Het wordt helemaal lastig als er ook bij andere organisaties betaalachterstanden zijn.

‘Vroegsignalering’

Daarom werkt SCW mee aan de proef van de gemeente Tiel om, samen met energiebedrijven, drinkwaterbedrijven, diverse zorgverzekeraars, gemeentelijke belastingen en de andere woningcorporatie in Tiel, schulden vroeg te signaleren. Doel van deze proef ‘Vroegsignalering’ is om betalingsachterstanden van inwoners van Tiel bij twee of meer bovenstaande organisaties zo vroeg mogelijk aan te pakken, als de schulden nog niet (te) hoog zijn opgelopen. Hiermee probeert SCW te voorkomen dat een huurschuld leidt tot een huisuitzetting. De proef loopt vooralsnog één jaar, tot april 2019.

Hoe werkt het?

SCW geeft elke maand een lijst met huurders met een betalingsachterstand door aan gemeente Tiel. Dit doen de andere organisaties die hierboven staan ook. De lijsten worden met elkaar vergeleken. Inwoners die op twee of meer lijsten voorkomen, zijn een ‘match’ voor vroegsignalering. De gemeente gaat tijdens de proefperiode 12 inwoners per maand helpen. Dit zijn dus de inwoners die bij minimaal twee organisaties een betalingsachterstand hebben. Een medewerker van Bureau Schuldhulpverlening (BSH) van de gemeente neemt contact op met deze 12 inwoners en biedt hen ondersteuning bij de financiële situatie als dat nodig is.

Belangrijk

Als u een huurachterstand heeft, ontvangt u van ons een brief (aanmaning). Om kans te maken geholpen te worden, delen wij uw gegevens met de gemeente. Dit doen we nadat uw uitgebleven betaling 30 dagen oud is. In de proef kunnen per maand 12 mensen meedoen. Dit betekent dat niet iedereen met een huurachterstand wordt benaderd door de medewerker van de gemeente en hulp krijgt.

Wacht daarom niet als u advies of hulp nodig heeft bij betaalachterstanden, maar neem zelf contact op met onze incasso medewerker via (0344) 614106 (maandag tot en met donderdag bereikbaar van 8:30 tot 12:00 uur) of direct met de schuldhulpverlening gemeente Tiel (0344) 63 71 11 of via schuldhulpverlening@tiel.nl.

Heeft u bezwaar tegen het delen van uw persoonlijke gegevens met de gemeente? Neemt u dan ook contact op met onze medewerker Huurincasso.

Terug naar overzicht